ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

با مردم باید که مهربان بود

همیشه همینطور بوده. عده ای برای منافعی کاملا مادی و مربوط به قدرت شعارهایی را میدهند که هیچ ربطی به ماهیت و باور واقعی شان نداره و فقط راهی هست برای فریفتن خود وبقیه در راه حفظ آن. و عده بیشتر که اکثریت مطلق در حد نود درصد را دارند نیز بسته به حد آگاهی و دانش و فرهنگ و منافع بسیار بسیار کوچکترشان در صف مخالف یا موافقی قرار می گیرند که لزوما دشمن واقعی یکدیگر نیستند. به اینها می گویند مردم. با مردم باید که مهربان بود. و با ایمان به اینکه نیت بدخواهانه ای ندارند هرگز از تلاش برای بدست آوردن قلب شان و دوستی کردن باهاشون و فهمیدن احساساتشون دست برنداشت. و این تلاش انسانی جز با گفتگو و حمایت از سلامت و آرامش همگی آنهایی که مردم نام دارند بدست نمیاد. نمی گم چون عیسی و در مقابل سیلی طرف دیگر صورت را هم تعارف کرد ولی میگم تا آنجا که میشه در برابر زدن سیلی متقابل بهتره مقاومت کرد و نیز مشوق هیچکس برای زدن سیلی متقابل نبود.