ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

نتیجه انتخابات

خوب کاری کردند مردم که در انتخابات شرکت کردند. اگر قصد شرکت گسترده درانتخابات نکرده بودند اون مناظره ها نبود. مطرح شدن اون شعارهای در سطح وسیع و عمومی پیروزی بزرگی بود. این انتخابات هم چون انتخابات دوم خرداد به نوعی سرنوشت ساز بود و درمسیر حرکت به سمت دمکراسی. این شرکت لایه های مختلف اجتماعی را از حالت کندی و خمودگی درآورد. اگر شرکت نکرده بودند این اتفاقات نمی افتاد. حرکت قشنگ و هوشمندانه ای بود که ایجاد شد. از فرصتی که اجبارا در اختیارمردم قرار دادند بهره برداری شد.همون ٢ هفته پایکوبی و آشنائی ها هم غنیمتی بود. مزه اش زیر دندان ها می ماند.و همیشه در خاطره ها بیاد آورده میشود که زندگی اجتماعی چقدر می تواند شادتر و صمیمی تر باشد.همه به مقاله نوشتن و مقاله خوندن افتادند.همه درگیر شدند و به تمام جوانب قضایا فکر کردند. کلی مسئله باز و بررسی شد.و یه عالمه آدم سیاسی به عمق اشتباهات و عملکردهای دیروز و امروز خودشان پی بردند. حالا نباید زیادی احساساتی شد و فکر کرد که یا همین امروز یا هیچوقت! نه اصلا اینطور نیست. باید زنده بود. زنده ماند و پرهیز کرد از قربانی شدن!.وقتی که اینهمه راه اطلاع رسانی و اعتراض وجود داره لزومی نیست که تن به فضاهای خشن و خونین داد.نباید با حرکت های عجولانه و تند فضای ترس را حاکم کرد. باید طوری بود که ترسو ترین ها هم نترسند و اعتراض را به اندازه خودشان همراهی کنند. نباید تحت تهییج کسانی که جای خودشان گرم است قرار گرفت. فقط یک قدم باید جلو بود از عموم و نه بیشتر. و همیشه باید به محکم بودن پشت سرهم چشم داشت. این طبیعی ترین واکنش موجود زنده به حفظ حیات در عین گسترش امکانات زیست است.