ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

انتخابات

گر هزار بار دیگه انتخاباتی از طرف هر نوع حکومت و قدرتی برگزار بشه من میرم و به شعارهای اعتدال و خردورزی و دوستی و عدالت و مشورت و استفاده از نیروهای کارشناس و علمی که در این انتخابات هم توسط روحانی طرح شد رای میدهم و به من مربوط نیست که چه گروه و اشخاصی از رای من چه برداشتی می کنند و یا چه استفاده و سوء استفاده ای! برای من فقط مهم هست که فرد شعاردهنده و منتخب به شعارهایش پایبند باشه و خودش را وامدارهیچ گروه و شخصی ندونه بلکه وامدار شعارهاپی بدونه که بخاطرشون انتخاب شده. این شعارها و نظرات باید درقلب جامعه که حکومت نیز از ان جدانیست جابیافته و پیشرفته بشه تا بتوان شاهد روزهای بهتر بود. اینکه به هرحال حکومتی خودرا ملزم به برگزاری انتخابات میدونه به هردلیلی همیشه و همیشه نقطه مثبتی محسوب میشه که درهای تعامل و امید را باز میگذاره!
پس به من ربطی نداره کی اصول گرا یا اصلاح طلب و یا هر نام دیگه ای باخودش یدک میکشه بلکه مسیله اول شعاری هست که مطرح میشه و مورد پذیرش قرار میگیره و بعد پایبند بودن به اون شعار. من بعنوان یکی از مردم اصلا علاقه ای به این ندارم که مورد بازی کسانی قرار بگیرم که برسر قدرت باهم مشکل دارند ! و البته کاری هم نمیتونم بکنم جز اینکه با رای نظرم را بگویم تا اونها هم بدونند و برای بهروزی خودشان هم که شده کاری مثبت در جهت سازش و وحدت و آرامش خودشان وهمگان انجام دهند.