ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

تصمیم درست مردم

مردم تصمیم درستی گرفتند که در انتخابات شرکت کردند و به اعتدال و تعامل و اصلاحات سیاسی اقتصادی و اجتماعی رای دادند. بنظر میاد که از نقطه بعد تایید صلاحیت ها توسط شورای نگهبان بطور کلی روند خو ب و مثبتی در انتخابات پیش گرفته شد و تقریبا رای های مردم محترم شمرده شد. این حرکات نوید مسیر جدیدی را میدهد و اینکه بطورکلی همه جامعه که شامل حکومت و قدرتمندان آن میشود تصمیمات منطقی تر را میخواهند اتخاذ کنند. حالا مهمه که اکثریت پیروز متقابلا به اقلیت های مختلفی که رای کمتری داشتند نیز توجه خاص داشته باشه تا محیطی آرام توام با سازش و تفاهم فراهم بشه که بتوان برنامه های مختلف سازنده اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را در آن به اجرا درآورد. یه درخواست ملی از همه کارشناسان و نظریه پردازان اقتصادی و جامعه شناسی و دلسوز پنداشتن آنان میتونه از نیروی وحدت و یکپارچگی ملی برای پیشرفت سریعتر امور استفاده کنه. امیدوارم که چنین اتفاقی بیافته و مردم ما حال و روز بهتری پیدا کنند. بهتره که کشور از حالت رقابتی و گروهی دربیاد و زیاد پیروزان بردشان را به رخ مغلوبان نکشند و درواقع اصلا دیدگاه پیروز و مغلوبی نباشه که تشنج ایجاد کنه و باعث تحریک و سنگ اندازی جناح های تندروی کمتررای آوردگان بشه. ما به هرحال نیاز داریم که وظایف مان را درمقام اکثریت یا اقلیت یاد بگیریم . وظایفی که باید سازنده و درجهت همدلی و آرامش برای همه باشه.

لزومی نداره که معناهای منفی را از این رای دادن ها بیرون کشید و تو سر دیگران زد و تحریک شان کرد به موضع گرفتن های تخریبی. به جای ان میشود از انان نیز مشورت خواست و در پاره ای از امور مشارکت شان داد. به هرحال باید به احساست و منطق آنان نیز توجه کرد و احترام گذاشت سعی نمود که فضای مثبت اقنائی ایجاد کرد. فضایی که در آن باید قسمتی از حرفهای آنان راپذیرفت برپایه همان اصل که همه حقیقت و همه راهکارهای درست نزد ما نیست. کاش این روش از سال 76 اجرا میشد و بتدریج اقلیت تند و سختی با احساسات جریحه دار شده در سال 84 تولید نمیشد. انزمان هشت سال فرصت ایجاد فضای احترام و اقنا’ از دست رفت. مقالات تند به هم نوشتن و تهمت و ناسزا گفتن جز ایجاد فصای دشمنی و تفرقه چیزی نبوده و نخواهد بود. و به هیچکس کمکی نخواهد کرد. من خوشبین هستم که اینبار همه استفاده بهتر و سازنده تری را از گذشته داشته باشند.

مردم امشب امیدوارتر میخوابند و آرزو میکنم که این امید ادامه داشته باشه و مشکلات زندگی کمتر بشود برایشان.

صبح بیست وششم خرداد .