ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

امنیت عربستان

همیشه هرکی از حج برمی گشت از امنیت عربستان حرف می زد و اینکه همه مغازه ها در ها را باز می گذارند و میروند برای نماز و هیچ دزدی اتفاق نمی افته ...و اینکه در عربستان دست دزد را قطع می کنند و.....من همه اینها را از همکلاس عربستانی ام احمد پرسیدم و او خندید. گفت دست قطع کردن که تقریبا منسوخ شده و دزد هم تا دلت بخواد هست! ماشین ات را که پارک کنی و بری اونطرف خیابون دزد ها ترتیبش را داده اند. احمد گفت خانه دزدی شبانه هم زیاد داریم. در مورد پارلمان هم خندید که چیزی به اسم پارلمان وجود نداره و خانواده سلطنتی خودشون مسائل رو حل می کنند!‌ در مورد قضاوت و حق کشی بین افراد سلطنتی و غیر سلطنتی پرسیدم که گفت کم اتفاق می افته.
اینها فقط حرف های یک عربستانی بود . اگه یه عربستانی دیگه پیدا کردم همین سوال ها را می کنم ببینم اون چی میگه. چون وقتی فکر می کنم اگر یه نفر مثل من از یه کشور دیگه بیاد و از ما ایرانی ها چنین سوالاتی بکنه تا چه حد جواب های مختلف و حتی متناقض خواهد شنید.
چقدر همه کم و اشتباه در مورد ما می دانند. و چقدر ما کم و اشتباه در مورد دیگران می دانیم.