ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

محکومیت تروریسم

خب می بینی ما هم سریع عکس العمل بخرج می دهیم و حمله تروریستی در فرانسه را محکوم می کنیم درحالی که قبلا برای بمب گذاری و حمله های مشابه در عراق و افعانستان و سوریه چنین محکومیت همه جانبه ای نداشته ایم. می دونی چرا؟ چون دیگر بمب و کشته شدن فجیع و قربانی شدن مردم خاورمیانه برای مان روزمره و عادی شده بود و گوش مان دیگر نمی شنید و چشم مان دیگر نمی دید. باشد که چشم و گوش دنیا به همه فاجعه ای که دارد در خاورمیانه اتفاق می افتد و فقط ذره ای از آن در غرب اتفاق افتاده باز شود و اراده جدی برای مبارزه با داعش ونه با مسلمانان و خاورمیانه ای ها شکل بگیرد. و بجای 5 سال گفتن اسد باید برود و پرورش تروریسم در جهان با داعش برخورد محکم و همه جانبه بکنند و وقتی حرف از حقوق بشر و حکومت های ضد بشری می زنندبه همه دیکتاتورها و عقب مانده های دنیا توجه کنند و اعتراف کنند اولویت با صدام و قذافی و اسد و کشور ما نیست بلکه حکومت های بس عقب مانده تر و بالقوه خطرناک تر هم هستند که اغلب دوستان صمیمی خودشانند چون پول دارند و منافع شان را تامین می کنندوبس.