ﻧﻤﻴﺸﻪ اﺯ ﻛﻴﻨﻪ ﻭاﻧﺘﻘﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ و ﻃﺮﻓﺪاﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺑﻮﺩ! ﻧﻪ ﺗﺎ ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮ ﻗﻠﺐ و ﻗﻠﻤﺖ ﻫﺴت ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺁﻳﻨﺪﻩ اﻱ ﻧﻤﻴﻮﻧﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺭا ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻲ.

حتما انتقاد و انتقاد ازخود و بالا بردن سطح پذیرش آن در فرد و جامعه از مهم ترین و راهگشا ترین خصوصیات انسان نوین و متکامله.

حق بیان نظرات و احساسات

باید با هم گفتگو کرد .به همه حق بیان نظرات و احساسات و رنج هایی که می برند و باور هایی که دارند را داد . از همین تریبون های صد میلیونی دنیا. حتی به همین داعش و طالبان و مشابه های آن. باید از آنهائی که خود را قیم جهان یا هرجای دیگه مثل کشور و استان و شهر و خانواده و غیره می دانند خواست که برای خشونت زدائی از این جهان از ابزار غیر خشن و زبانی که از آن نوع دوستی بشری حس شود استفاده کنند. باید همه دلسوزان و روشنفکران در هر جای دنیا خواست که بنویسند و تبلیغ کنند که زبان خشونت زیان قدرت طلبان و منفعت طلبان است و نه انسانیت و اعلامیه حقوق بشر.

 

 

"}" data-reactroot="">Like   Comment